Oferta

 

Oferujemy zakwaterowanie w pi?ciu pokojach 2-osobowych, które maj? dost?p do ?azienek z WC i prysznicem. S? tak?e dwa pokoje go?cinne z wydzielonymi aneksami kuchennymi, gdzie istnieje mo?liwo?? przygotowania sobie posi?ku. Go?cie maj? równie? mo?liwo?? skorzystania z hu?tawki, basenu, grilla, k?pieli w stawie oraz w lecie z ?owienia ryb.


W sk?ad gospodarstwa wchodz? rozleg?e ??ki i stawy. W gospodarstwie s? krowy, ?winie, drób, pies i kot.


Teren posesji jest ogrodzony. Wyznaczone s? miejsca do parkowania oraz jest mo?liwo?? skorzystania z gara?u.

Dodatkowo dysponujemy samochodem wieloosobowym do przewozu osób.